Ubytovací řád apartmánu Letní byt, ubytování Mimoň

 

1.    Kouření

Celý objekt je nekuřácký. Kouřit lze před domem, na zahradě u ohniště. Vnitřní prostory nejsou určeny k zamoření:-). Buďte, prosím, ohleduplní k dalším návětěvníkům, jejich dětem a mějte na paměti, že porušení zákazu kouření v objektu může být důvodem pro předčasné ukončení vašeho pobytu bez nároku na vrácení peněz za zbytek pobytu.

Děkujeme za pochopení.

2.    Regulace teploty

V pokojích, které jsou vybaveny elektronickou regulací topení, je zakázáno jakkoli manipulovat s regulačním zařízením. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, požádejte, prosím, ubytovatele o nastavení individuálního režimu. Nové nastavení není jakkoli zpoplatněno. V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, obraťte se na ubytovatele. Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.

3.    Poškozování vybavení

Je zakázáno poškozovat vybavení domu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

4.    Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech domu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

Majetek ubytovaných není pojištěn.

5.    Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Toto platí i v prostorách zahrady.

Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

 6.   Ubytovací doba apartmánu Letní byt

Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla - li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 11,00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní - li tak, jsme oprávněni účtovat mu pobyt za další den. V případě, že ubytovatel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazujeme si právo věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

7.

V apartmánu a v prostorách domu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

8.

V apartmánu a v prostorách domu není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.).

9. Přijímání návštěv

Přijímání návštěv je povoleno, ne však po dobu nočního klidu. Tj od 22hod-8hod.

10.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách domu.

11.

V době od 22,00 hod. do 8,00 hod. host dodržuje noční klid , tj. neruší ostatní obyvatele domu.

12.  Stížnosti

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti řeší ubytovatel.

13. 

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.