Příčina a důsledek / Reason and result

Obrázek pruhovaný v dřevěném rámečku. / Striped picture in  wooden frame

Rozměry: 200x200mm / Dimensions: 200x200m

Cena 150 Kč/ Price 150Kč or 6 Eur

Objednávejte na adrese: josefkazhajovny@centrum.cz/ Orders on: josefkazhajovny@centrum.cz