Domek klíčový / Holder for keys Small house

Domeček na klíče. / Wooden holder for keys.

Materiál: dřevo, látka, kámen. / Material: wood, textile, stone.

Cena 135Kč vč. DPH / Price : 135 Kč/ 5,4 Eur

Objednávejte na adrese: josefkazhajovny@centrum.cz /  Orders on: josefkazhajovny@centrum.cz