Miroslav Král: „Ztracené iluze“ výstava obrazů v Měst.muzeu Mimoň

03.04.2012 11:27

Miroslav Král: „Ztracené iluze“

Srdečně zveme všechny příznivce surrealismu na výstavu obrazů Miroslava Krále, která proběhne od 14. 4. do 20. 5. 2012. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012 v 17,00 hod. v 1. patře Městského muzea v Mimoni. Úvodní slovo pronese Mgr. Vít Weber, na kytaru zahraje Vladislav Pech.

Motto: Každý má právo na můj názor

Surrealismus

Vychází z podvědomí, spočívá ve víře ve vyšší realitu určitých asociačních forem,které byly až do jeho vzniku pomíjeny, ve všemohoucnost snu, v nezaujatou hru myšlení. Snaží se popsat narcistické sny, šílené halucinace, půlnoční deliria, potlačené pudy a klamné vzpomínky, hysterie i nejnepatrnější pocity nevolnosti.

 

Král Miroslav

Surrealista, člen Svazu výtvarníků ČR, který se narodil v severních Čechách a svoje dětství prožil pod vrchem Ronovem v nádherné přírodě, která je dodnes, kromě turistiky, cyklistiky a létání, jeho velkým koníčkem.

Tvůrčí duch se u tohoto malíře projevil již v raném věku, kdy se věnoval hudbě a poezii a sám rovněž skládal básně.

Po absolvování naprosto neumělecky zaměřeného učebního oboru a základního vojenského výcviku nastoupil ve sklárně jako malíř skla. Zde ovládl všechny techniky,které malba na sklo obnáší. Tyto dovednosti a zkušenosti měl možnost využít při své práci ještě i v dalších sklárnách.

V roce 1997 měl svoji první výstavu v novoborské galerii Zrůstková a od té doby vystavuje pravidelně několikrát do roka v galeriích, divadlech i knihovnách téměř po celé republice. K nejoblíbenějším patří zajisté jeho výstavy na hradě Houska. Rovněž se pravidelně účastní Salonů Svazu výtvarníků ČR.

Se svým obrazem „Podobizna génia“ zabodoval v roce 2004 na Kutnohorské paletě, kde získal cenu odborné poroty. Jedním z jejích členů byl přímý potomek Rembrandta.

Obrazy Krále Miroslava obsahují všechno, o čem surrealismus pojednává , vlastní životní zkušenosti a prožitky nasbírané na rušné a bouřlivé životní cestě umělce, který ale celý svůj život a vše, co mu přinesl, přijímá s neuvěřitelnou pokorou. Díla, malovaná skvělou technikou s použitím rozsáhlé palety barev, vytvářejí dokonalý harmonický celek, který dokáže člověka pohltit, uchvátit, ale i znechutit. Přesná a správná kompozice nabídne „cestu“ obrazem, barevné provedení lahodí oku a celek poskytne možnost k zamyšlení se nad významem, tajemstvím, poselstvím,které nám malíř předává svým svérázným způsobem.

Zrcadlí se v nich jeho originální náhled na svět a na život celé společnosti a potřeba sdělovat své názory , postoje a poznatky druhým a být jim nápomocen na jejich životní pouti.

Více o autorovi na www.artdelirium.cz