Historie Mimoň a okolí

INFORMACE PRO HOSTY Letního bytu v Mimoni

První písemná zmínka o obci Mimoň pochází z roku 1352. Nicméně archeologické nálezy v Mimoni a okolí ukazují, že místo bylo osídleno již v mladší době kamenné a bronzové. Přibližně v 5.století přicházejí Slované. Roku 1352 uděluje král Karel IV. obci celní právo, což přineslo výrazný ekonomický rozvoj. V té době byla v držení rodiny Vartenberků. Roku 1505 Mimoň povýšena na město. Poté se vystřídalo několik majitelů, zvláště za časů 30.leté války. Velký rozvoj zažívá město po roce 1651, kdy se majitelem stal Jan Putz z Adlersthurnu. On a jeho synové nechali postavit kapli Božího hrobu, pivovar, špitál, radnici a přestavět zámek a farní kostel. Poté se opět vystřídalo více majitelů, přičemž posledními vlastníky Mimoně byli do roku 1945 Hartigové. Do odsunu Němců v roce 1945 bylo město osídleno převážně německým obyvatelstvem (v roce 1930 bylo 5331 z celkem 6113 obyvatel Němců).

 

Z původních historických staveb města se do dnešní doby dochovalo jen málo. Roku 1806 postihl město požár, který pohltil přes 280 domů vnitřního města. Z bezpečnostních důvodů byl vydán zákaz výstavby dřevěných domů. Zachovalé dřevěné domy v Lužické ulici a okolí jsou z doby před rokem 1800.

 
Kostel sv.Petr a Pavla z jižní strany
 
 
Pohled na kostel sv. Petra a Pavla od západu
 
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

je zasvěcen sv. Petru a Pavlu a také jáhnům sv. Agapitovi a dv.Jiří, jejichž ostatky, přivezené z římských katakomb roku 1647 jako dar pozdějšího  papeže Alexandra VII., jsou zde uloženy na hlavním oltáři. První zmínky o kostele v Mimoni patří k nejstarším v severních Čechách. Původně zde stál malý dřevěný kostel a fara z 12. století. Ty byly postupně přestavovány a nakonec roku 1661 zbořeny. Na jejich místě v letech 1661-1663 italský stavitel Giullio Broggio vystavěl kostel s farou v barovním slohu. Věž kostela byla postavena roku 1674 a se samotným kostelem byla propojena až později po požáruměsta. Z původních pěti barokních hranolových kaplí okolo kostela, vystavěných v letech 1672-1675, se dochovala pouze pátá na jižní straně, která kdysi sloužila jako márnice. Fara u kostela je z roku 1678. V okolí kostela se podél schodiště nachází také několik barokních soch.

 

  • Areál Božího hrobu
Areál Božího hrobu
 

Další významnou mimoňskou památkou je areál Božího hrobu. S plánem na vybudování kopie Božího hrobu podle jeruzalémského vzoru přišel Jan POutz z Adlesterhurnu, císařský rada dvorní komory. Ten cestoval na posvátná křesťanská místa do Říma a Jeruzaléma, kde se myšlenka zrodila. Při své druhé cestě do Jeruzaléma onemocněl a musel několik měsíců zůstat v Římě. Po uzdravení se vydal na zpáteční cestu, přes Loreto a Vídeňdomů do Čech. Zde však té době probíhala 30.letá válka, proto nebylo možno stavební plán uskutečnit. V roce 1651 zakoupil tehdejší statky Mimoň a Děvín. Roku 1655 bylo vybráno místo pro stavbu vedle zbořeného kostela sv. Kříže v Mimoni. Stavbu nakonec uskutečnil syn Jana Putze, Jan František Edmund, kterou v roce 1665 zadal italskému architektovi Giulliu Broggiovi. Stavba trvala 2 roky a o rok později byla stavba vysvěcena.

 

  • Špitál

Vedle areálu Božího hrobu je ulice V lukách, kde se na č. p. 101 nachází někdejší špitál, který nechal postavit Jan Ignác Dominik Putz roku 1679, protože starý špitál u kostela Nejsvětější trojice z roku 1400 byl nevyhovující.

 

  • Zámecký park
Rybník s ostrůvkem uprostřed zámeckého parku
 

V zámeckém parku stával zámek, ten však byl ve druhé polovině 80.let zbořen. Samotný park byl původně zřízen jako bažantnice s hájovnou. Opravu a rozšíření parku zahájil František de Paula z Hartigů. Stával zde pomník básníku Horatiovi a též malý altán. Novodobá rekonstrukce parku proběhla v roce 1998. Ve středu parku se nachází rybník s ostrůvkem (viz foto). Pozůstatky prameniště z roku 1785 jsou kopií pramene Geronstere v lázních Spa v Belgii.

Pivovarské pískovcové sklepy pod kostelem sv. Petra a Pavla
 
  • Pískovcové sklepy

Pod kostelním vrchem se nacházejí unikátní pískovcové pivovarské sklepy s chodbami.

Další zmínky: https://www.mitel-tv.cz/article/mimon-vcera-a-dnes